Privātuma politika


”Skanstes City” mājas lapas privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Skanstes City”, Reģistrācijas Nr. 40003388042, Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; Tālr. 26163131; e-pasts birojs@skanstescity.lv; interneta vietne: www.skanstescity.lv.

 • Šī politika attiecas uz personas datu izmantošanu mājas lapā ar domēna adresi www.skanstescity.lv. Šīs politikas mērķis ir sniegt informāciju Jums (datu subjektam) par mājaslapā veikto personas datu apstrādes nolūku, tās apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, Jūsu tiesībām, kā arī skaidrot kāpēc mums nepieciešams izmantot Jūsu personas datus, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni.
 • Lai uzlabotu privātuma politiku, mēs regulāri veicam izmaiņas tajā. Jums vienmēr ir pieejama tikai jaunākā privātuma politika.

Kādēļ apstrādājam Jūsu datus?

 • Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jūs varētu saņemt atbildi uz mums sagatavotajiem jautājumiem.
 • www.skanstescity.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Par sīkdatņu pielietošanā izmantotajiem datiem un ar to saistīto informāciju, varat iepazīties Sīkdatņu politikā.

Kādus Jūsu datu apstrādājam?

 • Sazinoties ar mums izmantojot šo tīmekļa vietni, var tikt saglabāta tāda informācija kā e-pasta adrese, vārds un uzvārds vai tālruņa numurs.
 • Sīkdatņu politikā norādīti dati, kuri tiek apstrādāti sīkdatņu pielietošanas procesā.

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

 • Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi sniegt atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem un nodrošināt jaunākas informācijas piegādi, atbilstoši Jūsu pieprasījumam.
 • Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu sniegtas piekrišanas pamata un tiek veikta tikai šajā politikā noteiktajiem mērķiem (informācijas nosūtīšanai).
 • Mēs veicam mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, par ko detalizēti izklāstīts Sīkdatņu politikā.

Kur mēs iegūstam personas datus?

 • Mēs iegūstam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums izmantojot mūsu mājas lapā pieejamo formu.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

 • Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.
 • Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 • Tiesām vai citām valsts institūcijām, savu likumīgo interešu aizsardzībai.
 • Jūsu datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
 • Mēs izsniegsim personu personas datus tikai nepieciešamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  
 • Personas datus apstrādājam Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tikai tad ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Cik ilgi glabājam Jūsu personas datus?

 • Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
 • Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.
 • Esam tiesīgi pārtraukt Jūsu datu apstrādi gadījumā, ja pārtraucam informācijas sniegšanu šādā formā, kā tas šobrīd ir paredzēt mūsu mājas lapā.

Jūsu datu aizsardzība

 • Pie mums Jūsu personas dati ir drošībā, jo mēs veicam visus vajadzīgos pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, vadlīnijām, iekšējām vadlīnijām un noteiktajai kārtībai.
 • Mēs vienmēr strādājam ievērojot augstākās drošības prasības. Izmantojam jaunākās tehnoloģijas, dažādas drošības programmatūras – ugunsmūris, autentifikācijas programmas, datu šifrēšanu,  lai aizsargātu Jūsu personas datus un nepieļautu piekļuvi tiem trešajām personām nejaušā vai tīšā veidā, nesankcionētas piekļuves veidā, kā arī izvairītos no personas datu tīšās vai netīšas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 • Gadījumā, ja iestāsies apstākļi, kas var apdraudēt Jūsu datu drošību, mēs par to paziņosim telefoniski, rakstveidā vai publicējot informāciju mūsu mājaslapā.
 • Mēs neuzņemamies atbildību par Jūsu personas datu zudumu vai nopludināšanu, gadījumā ja tas noticis Jūsu vainas dēļ, kā arī aicinām būt atbildīgiem un iepazīties ar datora un interneta lietošanas drošības noteikumiem un būt īpaši uzmanīgiem nododot kādam Jūsu privātos datus, piemēram, personu apliecinošo dokumentu.

Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu mums, vai Mēs apstrādājam ar jums saistītus personas datus.
 • Ja mums sniegtā informācija vairs nav aktuāla, Jums ir tiesības lūgt mums veikt labojumus.
 • Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus datus vai iebilst pret to apstrādi, ja, jūsuprāt, dati apstrādi nelikumīgi, vai arī beidzies pamats tam kādēļ tie tika iegūti.
 • Ja uzskatāt, ka Jūsu datus esam apstrādājuši nelikumīgi, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.
 • Ja Jūsu personas dati iegūti ar Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat to atsaukt un mēs neturpināsim apstrādāt Jūsu datus.
 • Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības mums lūgt savu personas datu dzēšanu vai pārtraukt to apstrādi, taču tas var nevar notikt gadījumos, kad likums vai normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus, kā arī šo lūguma izpildes rezultātā var rasties grūtības nodrošināt Jums pilnvērtīgus esošos un jaunus SIA “Skanstes City” pakalpojumus.

WhatsApp kopiena (Community)

Attiecībā uz WhatsApp grupām, kuras izveido SIA “Skanstes City”, lai koordinētu saziņu un sadarbību, kā arī paziņotu par SIA “Skanstes City” jaunumiem, tiek noteikti sekojoši privātuma politikas noteikumi.

Izveidojot WhatsApp kontu, Jūs norādāt savu mobilā tālruņa numuru un profila nosaukumu (vārds, uzvārds).

Kā daļu no Jūsu WhatsApp ziņojumapmaiņas un pamatojoties uz Jūsu privātuma iestatījumiem, tie lietotāji, kuriem ir Jūsu tālruņa numurs, var skatīt informāciju par Jūsu kontu (tālruņa numurs, profila attēls, informācija “par”) un pievienot Jūs grupām un kopienām, kurās šī informācija, iespējams, ir redzama citiem grupas vai kopienas dalībniekiem.

Sūtot ziņu citam lietotājam vai grupai, Jūsu izvēlētais profila nosaukums kļūst redzams ziņas adresātiem, tostarp lietotājiem, kuru kontaktu sarakstā Jūs neesat. Lietotāji, kuriem ir Jūsu tālruņa numurs, atkarībā no Jūsu privātuma iestatījumiem, var arī redzēt Jūsu “pēdējo reizi redzēts” informāciju un Jūsu ziņas.

Pievienojoties un/vai esot SIA “Skanstes City” WhatsApp grupām Jūs:

 1. Piekrītat, ka numurs un Jūsu profila nosaukums tiek izmantots grupas darbības ietvaros saskaņā ar WhatsApp noteikumiem[1]. Izmantojot WhatsApp pakalpojumu Jūsu dati tiek saglabāti tikai lietotnes vidē. Līdz, ko Jūs vairs neesat grupas dalībnieks, dati tiek dzēsti (tie netiek saglabāti ārpus WhatsApp lietotnes).
 2. Jūs varat atteikties no datu apstrādes izmantojot WhatsApp privātuma funkcionalitāti. Lai nodrošinātu papildu konfidencialitāti, pielāgojot WhatsApp iestatījumus, varat kontrolēt, kas Jūs var pievienot grupai.
 3. Varat atteikties no dalības grupā un attiecīgi pārtraukt Jūsu datu apstrādi. Dati tiek saglabāti tik ilgi, kamēr esat grupas dalībnieks.
 4. WhatsApp grupa, ko izveido Iznomātājs, ir paredzēta tikai darba saziņai un sadarbībai saistībā ar saziņas nodrošināšanu par sadarbībā aktuāliem jautājumiem un jaunumiem.

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības mums lūgt savu personas datu dzēšanu vai pārtraukt to apstrādi, taču tas nevar notikt gadījumos, kad likums vai normatīvie akti uzliek mums par pienākumu saglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus, kā arī šo lūguma izpildes rezultātā var rasties grūtības nodrošināt Jums pilnvērtīgus esošos un jaunus SIA “Skanstes City”.

Atrašanās vieta kvartālā

Skatīt

Location in the district

View